De vereniging

Over deze website en de initiatiefnemers: de Belgische  vereniging "afstammelingen van Dun"
 
 

DOEL VAN DE VERENIGING

'Afstammelingen van Dun' heeft tot doel de naamgenoten in België met elkaar in contact te brengen, ongeacht tot welke van de 3 nog bestaande van Dun-takken zij behoren, en daarnaast, door uitwisseling van de persoonlijke gegevens, de uitgave van een zo volledig mogelijk stamboomboek van de familiestam(men) van Dun mogelijk te maken.
Respectievelijk in 2013 en 2015 werd dit dank zij het doorgedreven genealogisch opzoekingswerk van Ton van Dun uit Ulvenhout(Breda) mogelijk gemaakt door de uitgave van zijn twee naslagwerken waardoor alle levende van Dun's de mogelijk geboden werd om hun stamboom te achterhalen. (Meer hiervoor onder het item 'Publicaties')
Dit kon maar gebeuren nadat door het DNA-onderzoek dat de Belgsiche en de Nederlandse(°2001) van Dun-verenigingen in 2010 lieten uitvoeren bij het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid bij professor J.J. Cassiman, aan de Katholieke Universiteit Leuven, is gebleken dat er geen verwantschap bestaat tussen de twee grote takken (Goirlese en Alphense) die allebei uit het gehucht Dun blijken te komen en die hetzelfde wapenschild hebben.
Uit dit DNA-onderzoek is eveneens gebleken dat de van Dun's uit de Goirlese tak zouden afstammen van Vikingen en die uit de Alphense tak van Kelten uit het Iberisch schiereiland.
DNA onderzoek van de Oirschotse tak was niet mogelijk omdat hier 2x haar naam van Dun doorgeeft aan haar kinderen en een DNA familieonderzoek alleen lukt met het doorgeven van het mannelijk Y chromosoom.
 
Op vraag van haar aangesloten leden heeft de vereniging zich ook toegelegd op het achterhalen en bekend maken van de geschiedenis van de naam- en stamgenoten doorheen de eeuwen heen tot en met vandaag en op de bekendmaking en de verspreiding hiervan bij middel van een viermaandelijks verenigingsblad. Dit laatste uiteraard altijd met in acht name van de noodzakelijke privacy.
 

 WERKING

De vereniging 'Afstammelingen van Dun' werd in 1996 opgericht na een oproep door Fonny van Dun. De oproep was gericht aan alle naamgenoten van wie hij het adres had kunnen achterhalen in de Belgische telefoonboeken. Dat waren ongeveer 250 adressen.
In de brief van april 1996 vroeg hij allen die geïnteresseerd waren in het opstarten van dergelijke organisatie, schriftelijk te reageren. Er zou dan in augustus 1997 een algemene ontmoetingsdag georganiseerd worden.
Fonny ontving zomaar eventjes 149 reacties! Veertien personen stelden zich kandidaat om te helpen bij de organisatie.
Reeds tijdens de eerste vergadering in september 1996 werd een bestuur van 13 leden gevormd. Sindsdien hebben 3 personen het bestuur verlaten, waaronder Frans van Dun (Antwerpen Linkeroever), die in september 1997 op 78-jarige leeftijd overleed.
In 2001 telde de vereniging 150 gezinnen die lid zijn.
Het lidmaatschap is in principe voorbehouden aan naamgenoten of aan kinderen (eventueel klienkinderen) van een naamgenoot(-ote), en kan door de betaling van de jaarlijkse bijdrage.
 
 

BESTUURSLEDEN

voorzitter en redactie     Fonny, Sint-Niklaas       03-254.14.97        -          fonny@doedelzak.be
secretaris                           Jos, Beerse                       014-61.27.03        -          josvandun@pandora.be
penningmeester               Staf, Turnhout                 014-41.65.97
econoom                            Luc, Turnhout                  014-43.81.16
redactiesecretaris            Elvire, Sint-Niklaas        0486-521.547
genealoog                          Ton, Ulvenhout                00-31-765-611.426 -       ton.vandun@hetnet.nl
bestuursleden
   Jeanne, Meerle          03-665.41.18
   Maria, Lille                  014-88.06.54
   Corry, Meer                 03-315.04.02
   Jan, Merksplas            014-63.49.17