Lier : Zilveren reliekschrijn van Sint-Gummarus o.l.v. burgemeester Peeter van Dun

Adriaen van Dun (°Nijlen -+1661)  Schepen en Aalmoezenier van Lier
zoon Peeter van Dun (1631-1693) Schepen, Burgemeester, Overdeken Handbooggilde van Lier
 Beiden zijn begraven in de Sint-Gummaruskerk van Lier, zoals blijkt uit de vermelding van de inscriptie op hun grafsteen aldaar.  Door allerlei veranderingen in de laatste 100 jaar is deze echter verloren gegaan.

België

Op deze website vind je naast het e-boek met wetenswaardigheden over de naam "van Dun" ook informatie over de Belgische van Dun-vereniging "Afstammelingen van Dun" als zodanig (dus niet over haar leden).

Antwerpen

Overzicht van de plaatsen waar de leden van een vooraanstaande Antwerpse van Dun-familie, afkomstig uit Tulder, woonden en begraven werden (1732-1833)  (in herwerking)

Adriaen van Dun (1688-1754) Directeur van " 's Lands Fortificatiën" en Luitenant-Kolonel

Adriaen  van  Dun, geboren te Nispen (Roosendaal), zoon van Cornelius van Dun, schepen te Roosendaal, Directeur  van  " 's Lands Fortificatiën" en Luitenant-Kolonel, voltooide tussen 1742 en 1744 de versterking van de vestingwerken van Bergen op Zoom, begonnen in 1698, waardoor deze een der sterkste vestingen van Europa werd.
Gaf zijn naam aan het Bastion en aan de tenaille en de Lunet van Dun