Nederland

Sinds 2002 bestaat er ook in Nederland een familievereniging van van Dun's. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de besturen van beide verenigingen.
Op deze pagina's geven we enkele wetenswaardigheden, maar voor de echte inhoud verwijzen naar de website van deze vereniging: www.vandunstamboom.nl