Nederland

Sinds 2002 bestaat er ook in Nederland een familievereniging van van Dun's. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de besturen van beide verenigingen.
Op deze pagina's geven we enkele wetenswaardigheden, maar voor de echte inhoud verwijzen naar de website van deze vereniging: www.vandunstamboom.nl

Samenwerking

Toen de Goirlese familietak niet aan de Alphense tak kon gelinkt worden sponsorden de twee verenigingen in 2010 het DNA-onderzoek, bij professor J.J. Cassiman (KU-Leuven), van telkens twee bestuursleden van elke tak.  Hierdoor bleek dat de twee familiestammen, hoewel afkomstig uit dezelfde regio en in het bezit van hetzelfde wapenschild, oorspronkelijk geen enkele bloedverwantschap hebben.

Oprichting Nederlandse zustervereniging F.V. Stamboom van Dun

Op 12 oktober 2002, zes jaar na het ontstaan van de Belgische van Dun-vereniging Afstammelingen van Dun, vond de openingsvergadering plaats van de Nederlandse zustervereniging “Familie Vereniging Stamboom Van Dun”.
Dit gebeurde in Ulvenhout,in café Rompa en in aanwezigheid van de Belgische bestuursleden FonnyJos en Elvire en van de familiegenealoog Ton, die door het voorlopige Nederlandse bestuur waren  uitgenodigd.

Ontstaan

Toen Fonny van Dun in april 1996 een schriftelijke oproep deed naar alle van Dun’s waarvan hij het adres in het Belgisch telefoonregister kon vinden ontving hij hierop een 140-tal positieve reacties.  Hierbij waren er ook Belgische én Nederlandse van Dun’s uit de grensstreek boven Hoogstraten en Turnhout, waarvan de Nederlandse familie wat verder over de grens woonde.Zo kwam het dat bij de Belgische vereniging aanvankelijk een vijftiental Nederlandse gezinnen zich als lid inschreven.