Lier : Zilveren reliekschrijn van Sint-Gummarus o.l.v. burgemeester Peeter van Dun

Adriaen van Dun (°Nijlen -+1661)  Schepen en Aalmoezenier van Lier
zoon Peeter van Dun (1631-1693) Schepen, Burgemeester, Overdeken Handbooggilde van Lier
 Beiden zijn begraven in de Sint-Gummaruskerk van Lier, zoals blijkt uit de vermelding van de inscriptie op hun grafsteen aldaar.  Door allerlei veranderingen in de laatste 100 jaar is deze echter verloren gegaan.

Antwerpen

Overzicht van de plaatsen waar de leden van een vooraanstaande Antwerpse van Dun-familie, afkomstig uit Tulder, woonden en begraven werden (1732-1833)  (in herwerking)

London: Van Donstreet, Van Donhouse-hotel, Van Don Court, St Margaret's kerk

 
De Van Donstreet, het Van Donhouse-hotel, en het Van Don Court
bevinden zich vlakbij Buckinham Palace en danken hun naam aan de huizen voor arme weduwen die Cornelius van Dun (von Don) er liet bouwen. Meer informatie hierover en foto's ervan zie in het e-boek bij Personen - onder Cornelius van Dunne.
 
De St Margaret's kerk
bevindt zich tegenover het parlementsgebouw in Londen. In deze peterkerk van het Engelse Lagerhuis ligt Cornelius VAN DUN uit Breda sedert 1577 begraven, naast zijn vooroverleden echtgenote.

Dun-plaatsen in Europa

Het eerste Dunboek (hoofdstuk 6)

Alhoewel er in gans Europa honderden plaatsen een DUN-naam hebben, schijnt men zich daarvan, buiten Ierland althans, weinig bewust te zijn. Tot dusver hebben we dan ook nog geen enkel wetenschappelijk werk kunnen vinden over de verspreiding van deze naam. Hier ligt zeker heel wat stof voor een thesis van toekomstige historici.  Ten einde na te gaan of onze veronderstellingen historisch kunnen onderbouwd worden, zijn we zelf op zoek gegaan naar de oorsprong en de verspreiding van deze DUN-naam in Europa.