Abdis Anna Maria Catharina van DUN (zuster Siarda) 1737-1813

Abdis Anna Maria Catharina van Dun werd in Antwerpen geboren op 31 maart 1737, als tweede kind van notaris en procureur Joannes Baptist van Dun °1697 Hilvarenbeek +1778 Antwerpen, begraven in de O.L.Vrouw Kathedraal in Antwerpen.
 
Zij was een zuster van notaris Joannes Franciscus van Dun (1733-    ), schepen en gemeenteraadslid Joannes Josephus van Dun (1750-1824), en van kanunnik S.J. Petrus  Joannes Josephus van Dun (1745-1824) (zie aldaar)
 

Balthazar van Dúnne(n) – Van Dúnem (1620-na 1676), stamvader van een der invloedrijkste Afrikaanse families

Overname uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits bronvermelding

                    
Balthazar  van  Dúnne(n), stamvader van een der invloedrijkste Afrikaanse families
De hiernavolgende tekst verscheen aanvankelijk  in Het eerste Dunboek, hfdst. 11, Fonny van Dun, Zwijndrecht, België, 2001, en werd later aangevuld
 
Inhoudsopgave
Voorwoord

Hoe het begon

De vereniging 'Afstammelingen van Dun' werd opgericht na een oproep door Fonny van Dun. De oproep was gericht aan alle naamgenoten van wie hij het adres had kunnen achterhalen in de Belgische telefoonboeken. Dat waren ongeveer 250 adressen.
In de brief van april 1996 vroeg hij allen die geïnteresseerd waren in het opstarten van dergelijke vereniging, schriftelijk te reageren. Er zou dan in augustus 1997 een algemene ontmoetingsdag georganiseerd worden.