Publicaties, o.m. in het Engels, van onze tekst over Cornelius van Dun(ne)

Publicatie

Publicatiedatum

A) Met toestemming van Fonny van Dun werd de door Lucas van der Hoeven bewerkte, aangevulde en de naar het Engels vertaalde tekst gepubliceerd op:  http://www.cbsm.nl/upload/artikelen/cornelius_van_dun_ne_1483_1577.pdf
 
Tevens is de Nederlandse bewerking te consulteren op de website van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum): 
 https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/cornelius-van-dun-lijfwacht-ceremoniemeester-van-de-tudors
 
Overname, geheel of gedeeltelijk, UITSLUITEND toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door de auteurs en mits bronvermelding.
 
B) Uitsluitend de twee naslagwerken 'De Alphense en Dunse familie VAN DUN 1340-2015' en 'De Goirlese familie VAN DUN 1340-2013' bevatten alle tot nu toe achterhaalde van Dun-namen inclusief hun afstamming.
Deze naslagwerken zijn uiterst wetenschappelijk samengesteld. Ze zijn NIET commercieel en werden uitgegeven na degelijk genealogisch onderzoek van meer dan 40 jaar door Ton van Dun en Jef van Gils.  Meer informatie hierover op de website vandun.org onder "Publicaties".
Deze naslagwerken zijn uitverkocht maar de mogelijkheid tot kosteloze consultatie bestaat via de in 1996 opgerichte vereniging Afstammelingen van Dun.
Ook kan iedere van Dun-afstammeling zijn afstamming langs vaderszijde opvragen via de website vandun.org