Uitgave van het Stamboomboek van de Alphense en de Dunse van Dun-tak

Nieuws

In december 2015 verscheen het stamboomboek van deze twee van Dun-takken, die respectievelijk teruggaan tot 1340 en tot 1420.

De samensteller is ditmaal ook Ton van Dun uit Ulvenhout, mede-opsteller van het stamboomboek van de twee jaar geleden uitgegeven Goirles van Dun-tak.

De uitgave wordt gesteund door de twee van Dun-verenigingen : de Belgische vereniging AFSTAMMELINGEN van DUN en de Nederlandse zustervereniging F.V. STAMBOOM VAN DUN

Het boek werd gedrukt op 110 exemplaren en was uitsluitend verkrijgbaar na voorafgaandelijke inschrijving. Op dit ogenblik zijn er nog wel enkele exemplaren in voorraad.

Voor alle informatie: neem bericht op met één van de verenigingen of met Ton van Dun op ton.vandun@hetnet.be