Mechelen Klooster Leliëndael -abdis Anna van Dun

Evenement Datum

Deze maal ging de familie-uitstap volledig de cultuurhistorische toer op. Aanleiding was de informatie die we hadden over abdis Anna van Dun( zuster Siarda).
De deelnemers, die in Turnhout en Deurne door een autocar waren opgeladen, werden op het Rode Kruisplein in Mechelen door Fonny van Dun opgewacht voor een rondleiding in zijn geboortestad.
        
Via de middeleeuwse Katelijnestraat en de IJzerenleen ...
       


       
... bezochten zij onder zijn leiding de omgeving waar het oude klooster Leliëndael eertijds was gevestigd, alsook de kerk van haar abdij.
    


    
 
Daarna ging het in twee groepen verder onder de hoede van twee Mechelse stadgidsen
 
In eerste instantie verkenden we nu achtereenvolgens deGrote Markt, met het standbeeld van Opsinjoorke, en bezochten we hetneo-gothische Stadhuis(1900-1911) met zijn unieke trouwzaal, zijn voormalige paleis van de Grote Raad (1526), zijn belfort en lakenhallen (1311-1342) en zijn prachtige wandtapijten.
    


    
Vertrekkend van het stadhuis bezochten we iets verder, voorbij de Veemarkt, de tuin van het huidige Gerechtshof, het vroegere paleis van Margaretha van Oostenrijk (tante van Keizer karel) en wandelden we via het paleis van Margaretha van York , voorbij de Sint-Pieterskerk (de vroeger kerk van de Jezuiëten, voor zij zich vestigden in de gebouwen van het afgeschafte klooster Leliëndael). Langsheen het gebouwtje van de wereldvermaarde beiaardschool ging het dan naar de tuinen van het Hof van Busleyden.
 

                 
om vervolgens langs het in Mechelen alom bekende Klapgat en Het Groene Watertje aan te komen in de Sint.Romboutskathedraal, waar zich onder meer de prachtig gesculpteerde witmarmeren communie bank en de even fraai gesculpteerde houten preekstoel bevinden die eertijds in de kerk van het klooster Lleliëndael stonden.