GOIRLE–HILVARENBEEK

Evenement Datum

De familie-uitstap van 20 augustus 2000 verschilde volledig van die van de vorige jaren.De bedoeling ervan was, iedereen wat naar zijn gading te kunnen bezorgen.
Deze keer bestond de uitstap uit 2 delen :
Een voormiddaguitstap met bezoek aan de St Jankerk te GOIRLE, en aan de grafsteen van pastoor Peeter van Dun (1570-1635) aldaar; en een namiddaguitstap met bezoek aan HILVARENBEEK-centrum.
Voorafgaandelijk werd onze komst aangekondigd in een aantal streekkranten in Noord-Brabant. Ter voorbereiding van ons bezoek aan Goirle en Hilvarenbeek hadden we naar deze kranten een redactioneel artikel gezonden met informatie over onze organisatie, en met een oproep tot de Nederlandse van Dun’s om ons die zondag te ontmoeten op het Vrijthof in Hilvarenbeek. Verscheidene nieuwsbladen publiceerden het volledige artikel; andere namen alleen de essentie over.  Alle echter publiceerden als titel : ”Belgische families Van Dun op zoek naar hun Noord-Brabantse origine en stamgenoten”. Al werd hier, naar verwachting, niet massaal op gereageerd, toch waren er tal van Nederlandse naamgenoten op het appèl.  Velen waren zo enthousiast dat ze ter plaatse hun lidgeld betaalden.  Zij waren dan ook van harte welkom in onze grote familie.
Het tijdstip van onze uitstap was, zoals trouwens ook de voorgaande jaren, goed gepland.  Tussen alle regenachtige dagen van de tweede helft van de maand augustus was zondag de twintigste misschien wel de meest droge dag.  De regen viel wel in bakken neer, maar dat was pas vanaf half zes ‘s avonds, een ogenblik waarop de meeste deelnemers reeds onderweg naar huis waren.
Al kende het bezoek aan de St. Jankerk te Goirle maar een twintigtal deelnemers, dan verdrievoudigde dit aantal vanaf 14 u, toen er verzamelen werd geblazen op het Vrijthof te Hilvarenbeek. Deze beschrijving moet letterlijk genomen worden : onder de tonen van een Schotse doedelzak werden alle van Dun’s opgeroepen om aan de rondleiding deel te nemen. Bij de Belgische stamgenoten voegden zich, zoals reeds eerder vermeld, heel wat Nederlandse van Dun’s.
De foto hieronder geeft een goed sfeerbeeld van de verzamelplaats,
onder de linde, op het Vrijthof van Hilvarenbeek.

Gelet op het aantal deelnemers, dienden we ons op te splitsen in twee groepen. Een eerste groep wandelde, voorafgegaan door doedelzakmuziek, naar het Heemkundig museum. Hier waren niet alleen talrijke voorwerpen te bezichtigen uit de geschiedenis van Hilvarenbeek, waaronder overblijfselen uit de prehistorie en uit de Romeinse tijd, maar er was ook een uitgebreid artsenijmuseum, waar de plaatselijke gids ons uitvoerig demonstreerde hoe de huisartsgeneeskunde bedreven werd in de periode tussen 1800 en 1960. Voorwaar geen periode om met heimwee naar terug te kijken !   Voor een bezoek aan de nog werkende windmolen bleef er spijtig genoeg geen tijd meer over.
De andere deelnemersgroep, die ondertussen de Petruskerk van Hilvarenbeek had bezocht, ging daarna, voorafgegaan door tromgeroffel, op haar beurt naar het museum, terwijl de eerste groep de kunstschatten van de kerk ging verkennen. 
Hierna verzamelde iedereen zich op het Vrijthof, op de terrassen van de taverne naast de kerk. Daar bood de vereniging alle aanwezige van Dun’s een consumptie aan. De ambiance, bestraald door een weifelende zon, was verzekerd; de gesprekken kwamen dan pas goed op gang en de laatste deelnemers bleven tot zomaar eventjes 19u30 nakaarten. Voorwaar een uitstap die zeer goed paste in de rij familie-uitstappen van onze vereniging.