Gezamenlijke Familiedag te Goirle - Verdeling Stamboomboek van de Goirlese van Dun Familie

Evenement Datum

Na tientallen jaren van onderzoek was het dan zover. Op 8 september 2013 werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan mevr. van Dun-Wollendorf, weduwe van de grondlegger van het genealogisch onderzoek naar de familie van Dun, Theo van Dun uit Tilburg.
Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke familiedag van de Belgische en Nederlandse van Dun-verenigingen in Goirle. De plaats waar de van Dun’s eeuwenlang woonden. Er wonen nog steeds afstammelingen van hen in Goirle.
 

Epiloog van onze genealoog Ton van Dun

Voor de leden die hier hun boek ook kwamen ophalen, was het niet meer dan normaal dat de boeken ook aanwezig waren. Zij wisten echter niet wat er allemaal aan vooraf was gegaan om dat voor elkaar te krijgen. Daarom hier een overzicht van idee tot presentatie van het boek.
Zeker al 7 jaar geleden heb ik met Jef van Gils het plan opgevat om mijn genealogie in boekvorm te laten verschijnen. Jef had ook al jaren geleden een opzet gemaakt van de van Dun-tak in Goirle daar in zijn kwartieren 12 x een van Dun voorkomt. Omdat Jef een opleiding tot archivaris had gevolgd en al jaren werkzaam was op het archief in Tilburg was hij de aangewezen persoon om het eerste deel op papier te zetten. Hij heeft bovendien ervaring in het schrijven van genealogische boeken Hij heeft ook mijn gegevens aangevuld met eigen gevonden archiefstukken en dit op professionele wijze beschreven.
Helaas was Jef door allerlei omstandigheden pas medio 2012 kunnen beginnen met het uitwerken van zijn gegevens. In mei 2013 zou alles  klaar zijn om naar de drukker te gaan. Ruim op tijd om 8 september te halen. Wederom door grote persoonlijke problemen kwam er een stilstand met het boek rond april 2013. Afgesproken is toen dat Jef niet verder zou gaan dan generatie XVII. Ook dit bleek uiteindelijk niet haalbaar en zijn eindpunt kwam bij generatie XVI. Inmiddels was het  juni en de eerste week van juli moest het bestand bij de drukker zijn. Tevoren moest het dan nog naar de corrector en de lay-out man. Deze laatste is zeer belangrijk omdat hij tekst, lettertype, tekeningen en foto’s op de juiste manier en op de goede plaats in A4 formaat moet zetten.
Pas 28 juni is er crisisberaad gehouden bij Frank van Gils in Weelde. Frank is een achterneef van Jef en werkte al vele malen eerder samen met hem bij het uitgeven van boeken.
Frank heeft toen, samen met zijn 2 zoons, de regie overgenomen. Hij kende ook de lay-out man en wist het te regelen dat onder zeer grote druk toch alle gegevens in de eerste week van augustus bij de uitgever waren. Tevoren bleek het noodzakelijk dat er nog snel een concordans gemaakt werd om Jef zijn artikel te kunnen aansluiten op mijn gegevens. Om het overzichtelijker te maken was Jef afgeweken van de oorspronkelijke generatie indeling.
Deze concordans kon pas gemaakt worden als het boek al een bladzijde- nummering had gekregen. Ook toen pas kon een index gemaakt worden.
Alle namen in het boek moesten in deze index komen. Hiervoor waren 3 dagen ter beschikking! Door hulp van Nederlandse bestuursleden, en Fonny en vooral Jos in België, is dit gelukt. Alle hebben een aantal blz. voor hun rekening genomen en een zoon van Frank van Gils heeft ze samengevoegd, wat ook nog 14 uur gekost heeft.
Reeds de week na het insturen van het PDF bestand kreeg ik een telefoontje van uitgever Pirola dat de drukker in Tsjechië door problemen met zijn pers het boek niet kon maken. Voor de prijs van 35 euro was het niet mogelijk het boek in Nederland te laten maken. Pirola had meerdere kontakten in Oost-Europa. Hongarije kon echter niet meer op tijd leveren en Polen kon het voor die prijs ook niet doen. Ik ben toen persoonlijk met Pirola in Schoorl (bij Alkmaar) gaan praten en zij hebben mij meer dan fantastisch geholpen.
Werkelijk grandioos. Zij wisten een drukkerij in Zutphen te vinden die voor hen alle drukwerk zou gaan verzorgen dat anders in Tsjechië gedaan zou worden. Als eerste opdracht wilden zij, gezien de omstandigheden ons boek aan kostprijs drukken. Pirola deed er nog een schepje bovenop en rekende ook slechts haar kostprijs.
Ton van Dun