Werking

De Familie Vereniging Stamboom Van Dun is sinds haar oprichting onafgebroken zeer actief.

  • Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden de bestuursmandaten beurtelings hernieuwd.
  • Daarnaast is er de viermaandelijkse uitgave van het Familieblad,
  • houdt de vereniging haar Website, die verschillende informatierubrieken over de familie telt, up-to-date en
  • organiseert zij een jaarlijks Familie-uitstap, aansluitend aan de ledenvergadering.

Enkele bestuursleden zijn lid van de zustervereniging en vice-versa.
Beide verenigingen werken samen met de familiegenealoog Ton van Dun, die bij beide bestuurslid is.