Vervolg op de 1ste ontmoetingsdag 1997

 Vervolg op de 1ste ontmoetingsdag    
 

  • A) Reeds de maand daarna werd er ingegaan op de vraag naar dit FAMILIEBLAADJE

 "Het "DUNSTE BLADJE" verschijnt sindsdien onafgebroken drie maar per jaar en wordt kosteloos toegestuurd naar alle leden.  

  •  B) Tevens kwamen er INFORMATIEAVONDEN er over de verschillende FAMILIETAKKEN, de FAMILIEBLAZOENEN, en de OORSPRONG én de BETEKENIS VAN ONZE NAAM.

 

  • C) Naar LONDEN, Cornelius van Dunne achterna,

Begin mei 1998 reeds gingen een twintigtal VAN DUN's op "bedevaart" naar de St. Margarets kerk te Londen, de tegenover het parlementsgebouw gelegen peterkerk van het Engelse Lagerhuis, waarin één van onze naamgenoten, Cornelius VAN DUN uit Breda, sedert 1577 begraven is en waar hij afgebeeld is op het oudste aldaar bewaard gebleven beeldhouwwerk.   Hij was een persoonlijke lijfwacht en usher (ceremoniemeester) van koning Hendrik VIII, koning Edward VI, koningin Mary Tudor en koningin Elisabeth I, en bleef in dienst van het Engelse koningshuis totdat hij op 94-jarige leeftijd is overleden. Hij was tevens de voorloper van de Openbare Onderstand in Londen.   De Vandon Street, de Vandon Passage en het Vandon House Hotel (nabij Buckingham Palace), die naar hem zijn genoemd, werden met een bezoek vereerd.   Onder “van Dun-straatnamen en –plaatsnamen worden deze items uitvoerig beschreven.   Met een twintigtal leden gingen we dus op driedaagse trip naar Londen, een reis die, zoals een der deelnemers het noemde, een gezellige familie-uitstap werd, hoewel de reisgenoten elkaar niet of nauwelijks op voorhand kenden.   In de vroege ochtend van de 1ste mei hadden de nog slaperige naamgenoten zich genesteld op de voorbehouden plaatsen in de 2de bushelft en begonnen zij aan de driedaagse uitstap naar Londen, Cornelius van Dun achterna.   Doordat de gids enkel over de familienamen van de deelnemers beschikte had hij wel wat hulp nodig, om te vermijden dat hij een zenuwcrisis zou krijgen.   Aan het station van Gent stapte het laatste paar familiegenoten op, en reden we met de gloednieuweluxecar definitief in de richting van CALAIS, vanwaar een passagiersschip van P & O ons naar het land van Charles, de Beatles, de Spice-girls en Hendrik VIII voerde. Nog voor we aan de Franse grens kwamen, werden de lunchpakketten uitgereikt. Ook de nieuwe petjes met het wapenschild van de familie werden aan iedereen bezorgd. Deze bleken nadien een ideale baken, waarop men zich kon richten om in het drukke LONDEN elkaar niet uit het oog te verliezen. Ten einde elkaar vlugger te leren kennen, ontving iedereen bovendien een overzicht van de plaatsen in de autocar, met vermelding van de voornamen der gezellen. Op die manier was het ijs vlug gebroken en had elkeen het vlug naar zijn zin, met inbegrip van de vergezellende kinderen, die zich gedurende de ganse reis uiterst kranig gedroegen. De overtocht betekende voor een aantal onder de deelnemers een eerste waterdoop, zij het niet letterlijk. Niettegenstaande een vrij woelige zee waren allen toch erg opgetogen, zelfs in die mate dat we na de aankomst in Greenwich onmiddellijk een bezoek brachten aan een andere boot, de CUTTY SARK, een oude theeklipper die als museum is ingericht. (zie foto)    
Hierboven : de Cutty Sark, met aan stuurboord een gedeelte van de Van Dun bezoekers.
Ten einde in de sfeer te blijven scheepten we daarna in op een PANORAMISCHE PLEZIERBOOT, die de Thames opvoer tot Westminster.  De daaropvolgende mooie busrit door de stad werd besloten met een bezoek aan het beroemde warenhuis HARRODS, waarbij onze Innovation in het niet verzinkt. Bij de aankomst in het luxueuze viersterren CROYDON PARK HOTEL wachtte ons dan een smakelijk avondmaal, ogenschijnlijk bereid door een Franse kok. Want dit moet gezegd : de maaltijden tijdens de reis waren af, wat voor een verblijf in Engeland zeker niet zo vanzelfsprekend is.   De 2de dag stond er vooreerst een bezoek op het programma aan het beroemde wassenbeeldenmuseum van MADAME TUSSAUD.  Hierbij lieten we ons talloze malen vereeuwigen, zowel naast Boris Becker en prinses Diana als naast Napoleon en Hendrik VIII met zijn zes vrouwen.  Uiteindelijk trokken we dan naar de VANDON Street, de VANDON Passage en St. MARGARETS kerk, waarna de PUBS op Piccadilly Circus aan de beurt kwamen. 
Foto: enige Londen-reizigers, aan tafel in een Engelse pub.
 


De morgen van de derde dag werd overwegend besteed aan het bekijken van de AFLOSSING  van de WACHT en aan het bezoek aan de TOWER. In de namiddag trokken we dan terug huiswaarts.   Al bij al een uitstap om nog lang aan terug te denken.    
Foto: de ganse Londen-groep, uitgezonderd  de fotograaf, vóór het avondmaal in het Croydon Park Hotel en een deel van de Londen-gangers vóór het Vandon Court.
Voor de onberispelijke organisatie zijn we het reisbureau DE NOORDERKEMPEN van Jef Van Dun dan ook zeer erkentelijk.

Voor volgende uistappen, inzonderheid n.a.v. de jaarlijkse familiedagen, verwijzen we u naar het item 'Evenementen'

Regio