Oprichting Nederlandse zustervereniging F.V. Stamboom van Dun

Op 12 oktober 2002, zes jaar na het ontstaan van de Belgische van Dun-vereniging Afstammelingen van Dun, vond de openingsvergadering plaats van de Nederlandse zustervereniging “Familie Vereniging Stamboom Van Dun”.
Dit gebeurde in Ulvenhout,in café Rompa en in aanwezigheid van de Belgische bestuursleden FonnyJos en Elvire en van de familiegenealoog Ton, die door het voorlopige Nederlandse bestuur waren  uitgenodigd.
Voorzitter Robert van Dun opende de vergadering, waarna de statuten aan alle aanwezigen ter inzage werden voorgelegd en goedgekeurd.
Anders dan de Belgische vereniging Afstammelingen van Dun had men in Nederland er immers voor gekozen om de vereniging een rechtspersoonlijkheid te geven.

Het eerste bestuur

De eerste Nederlandse bestuursleden waren allen van Duns:

  • voorzitter: Robert uit Leusden
  • secretaris: Kees uit Duiven
  • penningmeester: Jan uit Etten-Leur
  • bestuursleden: Eugène uit Boxtel, Frans uit Rosmalen en Léon uit Beesd.

De eerste publicaties

Reeds tijdens de eerste vergadering van de vereniging verscheen het eerste nummer van haar tijdschrift “Dundoenerij” dat sindsdien driemaal per jaar verschijnt.
Enkele maanden later reeds was de vereniging met haar website vandunstamboom.nl op internet te vinden.
 

Regio