Oorsprong, Betekenis, Verspreiding & Verwantschap van de familienaam "van DUN"

 
 
Zoals elke naamgenoot reeds meermalen zal ondervonden hebben, zorgt onze op het eerste zicht eenvoudige naam geregeld voor heel wat verwarring.
 
De naam "Van Dun" wordt ofwel niet verstaan, ofwel verkeerd begrepen en uitgelegd als  "Van Duw - Van Den - Van Deen - Van Deun - Van Duin ... "
 
Dit is niet alleen nu het geval, maar is dat in het verleden waarschijnlijk nog veel meer geweest.
 
In weerwil daarvan is onze naam, wonderlijk genoeg, reeds meer dan 6 eeuwen ongewijzigd gebleven en zijn wij, op dit ogenblik, met naar schatting een 2.500 naamgenoten in ons taalgebied.
Gerekend vanaf het begin van de 15de eeuw, bevat onze stamboom op dit ogenblik meer dan 5.800 naamgenoten.

Uit alles is gebleken dat personen met de naam van Dun geen enkele naamverwantschap hebben met bezitters van de naam Van Duin, Van Deun, Van Dunen enz.
 
De oorspronkelijk Latijnse naam "de Duno = de Duna = de Dune"  werd vanaf de tweede helft van de 13de eeuw systematisch omgezet in "van Dun(e)", "von Dun", "Dün" en "von Daun".