Ontstaan

Toen Fonny van Dun in april 1996 een schriftelijke oproep deed naar alle van Dun’s waarvan hij het adres in het Belgisch telefoonregister kon vinden ontving hij hierop een 140-tal positieve reacties.  Hierbij waren er ook Belgische én Nederlandse van Dun’s uit de grensstreek boven Hoogstraten en Turnhout, waarvan de Nederlandse familie wat verder over de grens woonde.Zo kwam het dat bij de Belgische vereniging aanvankelijk een vijftiental Nederlandse gezinnen zich als lid inschreven.

Toevallige ontmoetingen

Intussen hadden Fonny en Elvire op 15 augustus, bij hun bezoek aan het archief van Breda, toevallig kennis gemaakt met Ton van Dun van wie Fonny, door reacties op zijn oproep, wist dat deze zich intens bezighield met het stamboomonderzoek.
Het klikte meteen tussen hen. Ton, die voorheen geen kennis had van Fonny zijn schrijven reageerde onmiddellijk positief en was bereid zijn medewerking aan de nog op te richten vereniging te verlenen.
Naarmate de vereniging Afstammelingen van Dun een hechtere basis kreeg groeide bij Ton en Fonny de hoop op het ontstaan van een Nederlandse zustervereniging, waarvan de kern zou kunnen gelegd worden door een aantal van de Nederlandse leden.Een aanleiding hiertoe deed zich voor bij de jaarlijkse familie-uitstap die in 2000 voor de tweede maal gepland was in Hilvarenbeek.

Oproep

Naar streekkranten in Noord-Brabant werd een artikel gestuurd dat het bezoek van de Belgische vereniging aankondigde en een oproep deed  tot de Nederlandse van Dun’s om mekaar op 20 augustus te 20u onder de linde op het Vrijthof in Hilvarenbeek te ontmoeten.
Alle aangeschreven nieuwsbladen publiceerden de tekst onder de gevraagde hoofding :

“Belgische families Van Dun op zoek naar hun Noord-brabantse origine en stamgenoten”.

Een aantal Nederlandse stamgenoten reageerden hierop en maakten zich ter plaatse lid. Onder hen de latere secretaris en bezieler van de Nederlandse Vereniging, Kees van Dun(+2009) uit Duiven die reeds intense contacten had met Ton, en de latere penningmeester Jan van Dun uit Etten-Leur.

Intentieverklaring

Toen op 19  augustus 2001 in Schorvoort (Turnhout)  “Het eerste Dunboek” werd voorgesteld op de 5de Belgische van Dun-dag, waren hier omzeggens alle Nederlandse leden aanwezig en werd er met hen een intentievergadering gehouden waarop de eerste structuren werden vastgelegd die moesten aanleiding geven tot de oprichting van een onafhankelijke Nederlandse zustervereniging.
 

Regio