Lier : Zilveren reliekschrijn van Sint-Gummarus o.l.v. burgemeester Peeter van Dun

Adriaen van Dun (°Nijlen -+1661)  Schepen en Aalmoezenier van Lier
zoon Peeter van Dun (1631-1693) Schepen, Burgemeester, Overdeken Handbooggilde van Lier
 Beiden zijn begraven in de Sint-Gummaruskerk van Lier, zoals blijkt uit de vermelding van de inscriptie op hun grafsteen aldaar.  Door allerlei veranderingen in de laatste 100 jaar is deze echter verloren gegaan.

Zoals we aantoonden bij het item Adriaen en Peter van Dun(zie e-Boek-Personen) zou zich op de afsluitingspilaren van het koor van de H. Barbara eveneens een ereschild bevonden hebben  waarop hij tussen een 10-tal families prijkte.

Ook dit schild is tijdens de talrijke verbouwingen in de kerk verloren gegaan.
Elke eerste zondag na 11 oktober gaat in Lier de processie uit van Sint Gummarus, de patroonheilige van Lier. Hierbij torsen 16 kasdragers het zilveren Sint-Gummarusschrijn dat meer dan 800kg weegt. Daarna blijft het nog een week in de kerk te bewonderen, waarna het terug wordt opgeborgen.
        
Uit de hieronder afgebeelde tekst blijkt dat dit reliekschrijn, ook “Sint-Gummaruskas” genoemd, zou vervaardigd zijn in opdracht Peter van Dun (1631-1693), tijdens zijn burgemeesterschap in  1682. Ook zou zijn naam hierop als zodanig gefungeerd hebben.  Ter plaatse konden we echter geen enkele inscriptie meer opmerken. Vermoedelijk verdwenen die bij latere bewerkingen en aanvullingen van het schrijn. Zo kwamen er in 1784/85 nog twee zilveren engelen bij en tussen 1825 en 1898 nog 10 zilveren medailles.
Het oorspronkelijk reliekschrijn zou in 1682 vervaardigd zijn door de Antwerpse zilversmid Wierick Somers. Het  bestaat uit een houten kern met daarrond platen in gedreven zilver met taferelen uit het leven van de heilige.

Thema

Regio