Hoe het begon

De vereniging 'Afstammelingen van Dun' werd opgericht na een oproep door Fonny van Dun. De oproep was gericht aan alle naamgenoten van wie hij het adres had kunnen achterhalen in de Belgische telefoonboeken. Dat waren ongeveer 250 adressen.
In de brief van april 1996 vroeg hij allen die geïnteresseerd waren in het opstarten van dergelijke vereniging, schriftelijk te reageren. Er zou dan in augustus 1997 een algemene ontmoetingsdag georganiseerd worden.
Fonny ontving zomaar eventjes 149 reacties! Veertien personen stelden zich kandidaat om te helpen bij de organisatie.
Reeds tijdens de eerste vergadering in september 1996 werd het bestuur gevormd. Sindsdien zijn 3 personen uit het bestuur getreden, waaronder Frans van Dun (Antwerpen Linkeroever), die in september 1997 op 78-jarige leeftijd overleed.
In 2001 telde de vereniging 150 gezinnen die lid zijn.

Regio