Geel: huis Goelken van Dunne (Nieuwstraat), grafsteen in St.Dimpnakerk

De woning van Goelken van Dunne en Jan van Cauwegom bestaat nog altijd. Zowel de binneninrichting als de gevel hebben in de loop der eeuwen echter heel wat veranderingen ondergaan. De monumentale barokpoort werd in 1944 afgebroken.
De twee enorme, vroeg-17deeeuwse, bolvormige, arduinen schamppalen, die aanvankelijk de voordeur flankeerden waren omstreeks 1970 verdwenen. Na een intense zoektocht werden zij teruggevonden. Met de laatste eigenaars werd een overeenkomst bereikt, zodat ze tijdens de zomer van 2014, na restauratie, weer op hun originele plek konden teruggeplaatst worden. Deze zogenaamde “Bollen van de Deken” kregen hun naam doordat eertijds de dekenij in deze woning was ondergebracht. Volgens een oud Geels volksgeloof hadden de Bollen een heilzame werking op al wie er op ging zitten.  Het huis van Goelken van Dunne en haar man Jan van Cauwegom werd niet door hen gebouwd. Het behoorde oorspronkelijk toe aan de van Swertgoors, waarvan een dochter huwde met Merten van Cauwegom, grootvader van Jan. Aanvankelijk, na hun huwelijk in 1588, had het echtpaar elders in Geel zijn intrek genomen. De ouders en grootouders van Jan waren immers aanzienlijke burgers in deze stad 
In de Gereberduskapel achter het hoogaltaar van de St.Dimpnakerk in GEEL bevindt zich
niet alleen het familiegraf van Goelken van Dunne,
maar ook het 17deeeuwse schilderij van haar daarin begraven zoon kanunnik Lodewyk.

MEER INFO en FOTO's  onder Goelken van Dunne
 

Thema

Regio