Conclusies

Al kunnen we niets uitsluiten, toch zijn er op dit ogenblik geen echte aanwijzingen voor verwantschap aan de elders beschreven Duitse familie van Dun (-van Dünne-von Daun) en de Duits-Belgische familie d' Aspremont-van Dun
Wél staat het o.i. vast dat de van Dun's uit onze twee stamboomboeken afkomstig zijn van een plaats met de Keltische naam "DUN".

Of deze plaats van oudsher die naam had, of pas in de loop van de 1de-14de eeuw deze naam kreeg onder invloed van één of meer belangrijke ambtelijke personen afkomstig van, of gelieerd aan, de regio Daun ("de Duno") is tot heden niet bewezen maar dient m.i. wel in overweging genomen te worden, gelet op onze bevindingen vermeld in het artikel " De oudste vermelding van onze naam"

Hoe dan ook, Dun-plaatsen kwamen indertijd ontzaglijk veel voor in het deel van Europa dat door de Kelten werd bewoond.  In gans Europa blijven er trouwens nog honderden dergelijke namen over. (zie hoofdstuk "Dun-plaatsen in Europa")
Dat we daarvan in onze streken niet zoveel merken, heeft enerzijds te maken met het feit dat het hier een noordelijke uithoek van de Keltische beschaving was, en anderzijds met het grote aantal andere beschavingen waarmee onze streken in de loop van de laatste 2000 jaar a.h.w. overspoeld werden.
Onderzoek van de topografische namen bracht aan het licht dat in het huidige België nog minstens 3 andere plaatsen een, zij het verbasterde, aloude DUN- naam hebben. (zie aldaar). Een grondige analyse van de plaatsnamen in het algemeen, niet beperkt tot de alom bekende gemeenten, kan o.i. nog meer dergelijke Dun-namen aan het licht brengen. 

Intussen is er wel een volledige, taalkundig wetenschappelijke, bevestiging van ons standpunt aangaande de Keltische oorsprong van onze naam.

Onder het hoofdstuk 'Uiteindelijke Bevestiging van de betekenis van onze naam." kan u dit ten volle nagaan.

Ook onze bevinding dat de oorspronkelijke betekenis van het aloude woord DUN, voorafgaand aan het woord DUNE/DUIN, die aanvankelijk een versterkte plaats op een heuvel betekende, evolueerde naar een versterkte plaats  zonder meer, of een woonplaats binnen een omheining (=woonzone, dorp), wordt meer en meer bevestigd naarmate we op het spoor komen van oudere publicaties buiten ons taalgebied. *

 

Of de verschillende van Dun-families, evenals de ten Dune(n)s- en de van Dune(n)'s-families van over de grote rivieren, ergens een gezamenlijke voorouder hebben, vóór 1340 dan, kan bij de huidige stand van ons onderzoek niet worden uitgemaakt, maar is m.i. niet waarschijnlijk.
Er is nog veel opzoekingswerk te verrichten.Daarbij zal de verwarring in de schrijfwijzen het ons niet gemakkelijk maken.Op dit ogenblik kunnen we vaststellen dat de drie verschillende van Dun-familiestammen vanaf 1340 een redelijk compact geheel vormen, in die zin dat de woonplaats van hun voorouders tijdens de jongste 600 jaar gelegen was in Noord-Brabant.
Wetend dat zowel de gemeenten Goirle en Alphen waar onze oudst gekende voorouders hun geboorteplaats hadden, alsook de hertgang Dun (nabij Esbeek) zich in het hart van de Kempen bevinden, kunnen we als onze vaste overtuiging stellen dat onze roots, sedert minstens 600 jaar, in de (Nederlandse) Kempen en in de naaste omgeving liggen.
 
* Les noms de lieu de la France: leur Origine, leur signification, leurs transformations. by Longnon, Auguste Honoré, 1844-1911;  Marichal, Paul Georges François Joseph, 1870-Mirot, Léon, 1870-1946. joint ed, p.27-34
 

Thema