Adriaen van Dun (1688-1754) Directeur van " 's Lands Fortificatiën" en Luitenant-Kolonel

Adriaen  van  Dun, geboren te Nispen (Roosendaal), zoon van Cornelius van Dun, schepen te Roosendaal, Directeur  van  " 's Lands Fortificatiën" en Luitenant-Kolonel, voltooide tussen 1742 en 1744 de versterking van de vestingwerken van Bergen op Zoom, begonnen in 1698, waardoor deze een der sterkste vestingen van Europa werd.
Gaf zijn naam aan het Bastion en aan de tenaille en de Lunet van Dun
 
Voor het belang van zijn realisaties in Bergen op Zoom: zie onder PLAATSEN bij "Bergen op Zoom"

Thema

Regio