Het eerste Dunboek 2001

Dit boek bevat alle kennis en wetenswaardigheden over de familie die op dat moment door Fonny van Dun gekend waren.

Het werd aan kostprijs ter beschikking gesteld aan de geïnteresseerde naamgenoten.

Ontstaan

Uit een enquête gehouden tijdens de eerste ontmoetingsdag op 24  augustus 1997 kwam naar voor dat de meeste aanwezigen er prijs op stelden dat er enkele malen per jaar een blaadje zou verschijnen met informatie zowel over de vereniging en haar activiteiten als over de geschiedenis van onze voorouders.

GOIRLE–HILVARENBEEK

De familie-uitstap van 20 augustus 2000 verschilde volledig van die van de vorige jaren.De bedoeling ervan was, iedereen wat naar zijn gading te kunnen bezorgen.
Deze keer bestond de uitstap uit 2 delen :
Een voormiddaguitstap met bezoek aan de St Jankerk te GOIRLE, en aan de grafsteen van pastoor Peeter van Dun (1570-1635) aldaar; en een namiddaguitstap met bezoek aan HILVARENBEEK-centrum.

DUNSE DIJK-HILVARENBEEK

Op 22 augustus 1999 verzamelden meer dan 100 naamgenoten zich op de Dunse dijk in het gehucht Dun, deelgemeente van Hilvarenbeek, alwaar onze roots zouden liggen. 76 aanwezigen namen toen deel aan een wandelzoektocht van 6 km.  Onder hen waren bijna alle deelnemers van het voorgaande jaar; daarbij kwamen er nog heel wat nieuwe deelnemende gezinnen. De zoektocht ging langsheen bospaadjes en wandelwegjes, op het domein van "Den Bockenreyder". Na een korte briefing vertrok iedereen, met een vragenlijst en een streekplannetje in de hand, het bos in.

boottocht met BBQ

Op 23 augustus 1998 namen meer dan 70 naamgenoten deel aan de eerste jaarlijkse familiedag:  een boottocht met BBQ op het KANAAL van Turnhout naar Postel, gevolgd door een familiewandeling.
Deze familie-uitstap bleek een ware voltreffer te zijn; de 73 aanwezigen hebben die namiddag hun hart eens goed kunnen ophalen aan die tocht, hoewel de zon verstek liet gaan.

1ste VAN DUN-DAG

1ste VAN DUN-DAG
Op de eerste ontmoetingsdag in Zoersel, op zondag 24 augustus, warmste dag van die zomer, waren meer dan 140 gezinnen, in totaal bijna 400 personen aanwezig.

De deelname was uitsluitend voorbehouden aan de VAN DUN-gezinnen die lid van de vereniging geworden waren na de oproep hiervoor door Fonny van Dun.