De Alphense en Dunse familie VAN DUN 1340-2015

UITVERKOCHT!

Inhoud

Dit stamboomboek bevat de genealogie van de Alphense van Dun(ne) tak, aanvankelijk aangeduid als de Chaamse takLater, naarmate het genealogisch onderzoek vorderde werd hij aangeduid als de Turnhoutse tak. De nieuwste gegevens van deze tak laten ons echter zien dat de nu oudst gekende voorvader hiervan uit het dorp Alphen komt, nu een deelgemeente van Chaam. Mede door deze gegevens vangt deze tak, toeval of niet, ook aan in 1340!

GEEL- graf en woning Goelken van Dunne

De familie-uitstap van 2015 ging naar Geel. We bezochten er op 23 augustus, het graf in de Sint-Dympnakerk van Goelken van Dunne(+1621), haar man, baljuw Jan van Couwegom en hun zoon kanunnik Lodewyck van Couwegom. Dit werd gevolgd van een uitgebreid bezoek aan het Gasthuismuseum. Vervolgens wandelen we langs de woning van dit echtpaar, in de Nieuwstraat, naar de Markt. Daar besloten we de dag  met een uitgebreide koffietafel.
Een uitgebreide informatie over Goelken van Dunne, haar familie en wapenschild is terug te vinden in het e-boek (rubriek Personen)

Gezamenlijke Familiedag te Goirle - Verdeling Stamboomboek van de Goirlese van Dun Familie

Na tientallen jaren van onderzoek was het dan zover. Op 8 september 2013 werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan mevr. van Dun-Wollendorf, weduwe van de grondlegger van het genealogisch onderzoek naar de familie van Dun, Theo van Dun uit Tilburg.
Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke familiedag van de Belgische en Nederlandse van Dun-verenigingen in Goirle. De plaats waar de van Dun’s eeuwenlang woonden. Er wonen nog steeds afstammelingen van hen in Goirle.
 

Epiloog van onze genealoog Ton van Dun