Onder "e-Boek" kan men alle informatie vinden over ONZE NAAM, over van DUN-PERSONEN en van DUN-PLAATSEN

Aangezien de stamboomboeken als zodanig niet meer te krijgen zijn, kan in afspraak met de samensteller hiervan, onze familie-genealoog Ton van Dun, ieder lid, of familie van een lid, van de Belgische of Nederlandse van Dun-familievereniging het PDF stamboomboekgegevens aanvragen over zijn specifieke stam.

Deze stamboeken bevatten alle meer dan namen 5300  namen van de tot dan toe achterhaalde van Dun's.

Publicaties, o.m. in het Engels, van onze tekst over Cornelius van Dun(ne)

A) Met toestemming van Fonny van Dun werd de door Lucas van der Hoeven bewerkte, aangevulde en de naar het Engels vertaalde tekst gepubliceerd op:  http://www.cbsm.nl/upload/artikelen/cornelius_van_dun_ne_1483_1577.pdf
 
Tevens is de Nederlandse bewerking te consulteren op de website van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum): 

Schielijk Overlijden van Jeanne van Dun uit Meersel-Dreef, bestuurslid sinds de oprichting van onze vereniging in 1996.

Dinsdag 29 mei 2018 overleed op 67 jarige leeftijd ons trouw bestuurslid Jeanne van Dun uit Meersel Dreef in Campus Elisabeth te Turnhout.

We zijn allen heel hard geschrokken door dit onverwacht heengaan en blijven haar dankbaar voor haar jarenlange inzet voor de vereniging.

We wensen de familie veel sterkte.

De Alphense en Dunse familie VAN DUN 1340-2015

UITVERKOCHT!

Inhoud

Dit stamboomboek bevat de genealogie van de Alphense van Dun(ne) tak, aanvankelijk aangeduid als de Chaamse takLater, naarmate het genealogisch onderzoek vorderde werd hij aangeduid als de Turnhoutse tak. De nieuwste gegevens van deze tak laten ons echter zien dat de nu oudst gekende voorvader hiervan uit het dorp Alphen komt, nu een deelgemeente van Chaam. Mede door deze gegevens vangt deze tak, toeval of niet, ook aan in 1340!