A) Publicaties op internet over Cornelius van Dun(ne) - B) De volledige lijst van alle (=+5300) achterhaalde 'van Dun-namen' tot en met 1340.

A) Met toestemming van Fonny van Dun werd de door Lucas van der Hoeven bewerkte, aangevulde en de naar het Engels vertaalde tekst gepubliceerd op:  http://www.cbsm.nl/upload/artikelen/cornelius_van_dun_ne_1483_1577.pdf
 
Tevens is de Nederlandse bewerking te consulteren op de website van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum): 

Schielijk Overlijden van Jeanne van Dun uit Meersel-Dreef, bestuurslid sinds de oprichting van onze vereniging in 1996.

Dinsdag 29 mei 2018 overleed op 67 jarige leeftijd ons trouw bestuurslid Jeanne van Dun uit Meersel Dreef in Campus Elisabeth te Turnhout.

We zijn allen heel hard geschrokken door dit onverwacht heengaan en blijven haar dankbaar voor haar jarenlange inzet voor de vereniging.

We wensen de familie veel sterkte.

De Alphense en Dunse familie VAN DUN 1340-2015

UITVERKOCHT!

Inhoud

Dit stamboomboek bevat de genealogie van de Alphense van Dun(ne) tak, aanvankelijk aangeduid als de Chaamse takLater, naarmate het genealogisch onderzoek vorderde werd hij aangeduid als de Turnhoutse tak. De nieuwste gegevens van deze tak laten ons echter zien dat de nu oudst gekende voorvader hiervan uit het dorp Alphen komt, nu een deelgemeente van Chaam. Mede door deze gegevens vangt deze tak, toeval of niet, ook aan in 1340!

GEEL- graf en woning Goelken van Dunne

De familie-uitstap van 2015 ging naar Geel. We bezochten er op 23 augustus, het graf in de Sint-Dympnakerk van Goelken van Dunne(+1621), haar man, baljuw Jan van Couwegom en hun zoon kanunnik Lodewyck van Couwegom. Dit werd gevolgd van een uitgebreid bezoek aan het Gasthuismuseum. Vervolgens wandelen we langs de woning van dit echtpaar, in de Nieuwstraat, naar de Markt. Daar besloten we de dag  met een uitgebreide koffietafel.
Een uitgebreide informatie over Goelken van Dunne, haar familie en wapenschild is terug te vinden in het e-boek (rubriek Personen)